INTERREG MEDITERRANEAN INHERIT u Splitu

Bila nam je čast osigurati TOUR GUIDE SYSTEM-e za predstavnike programa INTERREG MEDITERRANEAN INHERIT čije je gostovanje u Splitu organizirala putnička agencija VIP TRAVEL, Jerome.
Interreg Mediterranean Inherit okuplja 13 europskih zemalja sa sjeverne obale Sredozemlja koje zajedno rade na održivom rastu u regiji. 
Opći cilj Programa ”Mediteran” je promicanje održivog rasta u mediteranskom području kroz poticanje inovativnih koncepata i prakse (tehnologija, upravljanje, inovativne usluge …), razumnog korištenja resursa (energija, voda, pomorski resursi…) i podržavanje društvene integracije kroz integriran teritorijalan pristup temeljen na suradnji, imajući na umu kako je sektor turizma jedan od najvećih generatora prihoda na Mediteranu.